הורדות

דוגמיות תוכן

"הקדמה" ו-"איך נולד קוסם" – מה צריך כדי לשחק, ואיך נראית דמות שחקן.

"עולם המטבע" – כמה פרטים על העולם המופלא בו שוכנים הקוסמים הקטנים.

דף הדמות

הורידו את דף הדמות להדפסה בבית.

הורדות להרפתקה "תעלומה באחוזת צרחדלת"

חשוב! זהו סוד שרק למנחה מותר לדעת. אם אתם מתכוונים לשחק במעשיה הזו, הזהרו לא להוריד את הקובץ!

מנחה: הורידי את הקובץ, הדפיסי וחתכי לחלקים כמצויין בעמוד 122.